‘ตรีนุช’ มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

‘ตรีนุช’ มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การช่วยปั๊มหัวใจให้นักเรียนหญิงที่โดนไฟดูดที่จังหวัดอุดรธานีของ “บอส” หรือ นายปรัชญา ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ นั้น ตนเห็นว่าปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือ การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุที่หยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจหยุดทำงานได้ ซึ่งในหลายโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็สอนวิธีการทำ CPR ให้นักเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสอนไม่ครบทุกโรงเรียน ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการให้สถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม